Ο επίσημος ιστότοπος του σχολείου μας

Εκπαιδευτικό υλικό

Υπεύθυνοι Τμημάτων

Α1 Πατσούρα Ολυμπία
Α2  Βικελή Αγγελική
Β1  Τσιώλη Αικατερίνη
Β2  Καρακάλου Ξανθή
Γ1  Στεφάνου Γεώργιος
Γ2  Κονδύλη Ευαγγελία