Ο επίσημος ιστότοπος του σχολείου μας

Εκπαιδευτικό υλικό

Απουσίες

Οι Γονείς & Κηδεμόνες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη φοίτηση των μαθητών/τριών  και γι αυτό πρέπει:

  • Να προσέρχονται στο Σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα  για να ενημερώνονται για τη φοίτηση αλλά και για κάθε άλλο θέμα της σχολικής  κατάστασης του μαθητή ( διαγωγή, πρόοδο κλπ).
  • Να φέρουν οι ίδιοι ενυπόγραφο σημείωμα για την απουσία μέχρι δύο (2) ημερών από το σχολείο του μαθητή για ασθένεια ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
  • Να φέρνουν οι ίδιοι στο σχολείο βεβαίωση γιατρού ή δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος, συνοδευόμενη με τη σχετική αίτηση όταν ο μαθητής απουσίασε περισσότερο από δύο (2) μέρες για λόγους υγείας, για να δικαιολογηθούν οι απουσίες.

Ο Κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για τις απουσίες του μαθητή, μιας ή δύο ημερών, μόνο όταν απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου. Για τις άλλες περιπτώσεις μόνο ο Δ/ντής μπορεί να τις δικαιολογήσει.

Η ιατρική βεβαίωση ή το σημείωμα πρέπει να προσκομισθούν στο σχολείο, το αργότερο μέχρι δέκα (10) μέρες, μετά την επάνοδο του μαθητή.

Ο κηδεμόνας με δικά του ενυπόγραφα σημειώματα, μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημερών απουσία για όλο το σχολικό έτος.