Ο επίσημος ιστότοπος του σχολείου μας

Εκπαιδευτικό υλικό

Σύλλογος Καθηγητών 2014-2015

Δεληγιάννης Ιωάννης ΠΕ 02 (Διευθυντής)
Κανελλοπούλου Μαριάννα ΠΕ 01
Μουλαγιάννη Χριστίνα ΠΕ 02
Βενιζέλου Αναστασία ΠΕ 02
Μακατσώρη Αθηνά ΠΕ 02
Βασιλάκης Σταύρος ΠΕ 03
Πατσούρα Ολυμπία ΠΕ 04
Αγρίου Μαρία ΠΕ 04
Ασπρίδης Δημήτριος ΠΕ 04
Χρονοπούλου Ειρήνη ΠΕ 05
Δέλγα Μαρία-Γιώτα ΠΕ 06
Καρακάλου Ξανθή ΠΕ 11
Νικολοπούλου Φωτεινή ΠΕ 16
Ανδριάνης Ευστάθιος ΠΕ 19