Ο επίσημος ιστότοπος του σχολείου μας

Εκπαιδευτικό υλικό

Ώρες ενημέρωσης Γονέων

Ώρες ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων :

Δευτέρα

9:30 -12:30

Τρίτη

9:30 -13:00

Τετάρτη

9:30 -12:30

Πέμπτη

9:00 -13:00

Παρασκευή

9:00 ?12:30