Ο επίσημος ιστότοπος του σχολείου μας

Εκπαιδευτικό υλικό

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2016

Δείτε το πρόγραμμα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2016 του Γυμνασίου Λάλα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝ.ΛΑΛΑ 2016